Er wordt vaak gedacht dat hoogebegaafden er vanzelf wel komen, maar het tegendeel is waar. Uit dit vooroordeel is het concept ontstaan: ‘Hoogbegaafde op zoek naar bijles’. Voor de NRC Charity Awards ontwierp ik samen met Sophie van Werven een spread voor Stichting Mensa Fonds, een stichting die zich inzet voor hoogbegaafde mensen binnen de samenleving.​​​​​​​
De advertentie is 26 juli 2018 gepubliceerd in het NRC. De lezer werd verwezen naar de actiepagina waar verschillende verhalen en valkuilen van vijf hoogbegaafde mensen te lezen zijn.
Back to Top